top of page
באנרים-01.jpg

מענים גלוקליים - פיתוח מקצועי יישובי

גלוקליות היא מגמה ההולכת ותופסת מקום משמעותי בחיינו האישיים כמו גם המקצועיים, ובתוך כך בתהליכי הפיתוח המקצועי של עובדי ההוראה.

הכוונה היא לתהליכים תוך-יישוביים המבוססים על מאפייני ויעדי המגמות הלוקאליות (היישוביות) ומשולבים בתפיסת החינוך העתידי של משרד החינוך.

ביישובים שונים ברחבי הארץ מתנהלות מסגרות ייחודיות למנהלים, למורים ולתלמידים

המותאמות למאפייני הישוב ולצרכיו הייחודים, ומכוונות להשגת יעדיו המוגדרים.

מרחב ההתייחסות של מרכז פסג"ה כפר סבא כוללים שלושה עשר ישובים: כפר סבא, אבן יהודה, אלפי מנשה, דרום השרון, הוד השרון, כוכב יאיר, כפר יונה, לב השרון (יסודי), עמק חפר, פרדסיה, קדימה צורן, רעננה ותל מונד.

בשנה"ל תשפ"ד יהיה למרכז הפסג"ה תפקיד מרכזי ומשמעותי בשותפות בתהליכי תכנון הפיתוח המקצועי של צוותי ההוראה בישובים רבים במרחב.

אנחנו ממשיכים לקיים שיח רצוף עם אגפי החינוך היישוביים ושמחים להעמיד לרשותכם יכולות מקצועיות מגוונות, ניסיון רב בפיתוח מקצועי של עובדי הוראה והבנה עמוקה בשילוב מגמות לוקאליות יחד עם פדגוגיה מוטת עתיד.

bottom of page