top of page
באנרים-09.jpg

סביבת מורי מורים

הנחיות ורישום למאגר מרצים טלדור

להנחיות רישום למאגר המרצים טלדור - לחצו כאן

להורד הסכם התקשורת עם טלדור - לחצו כאן

הנחות רישום

כרטיס דיווח מרצה + הנחיות למילוי הטופס

לטופס כרטיס דיווח מרצה - לחצו כאן

להנחיות למילוי טופס דיווח - לחצו כאן

כרטיס דיווח

נהלים למרצים

מידע זה יעלה בקרוב לאתר.

בינתיים אתם מוזמנים לפנות אלינו בצורה יזומה כדי לקבל את המידע:

טלפון: 09-7640851

דוא"ל: mazkirut@pisga-ks.org.il

נהלים

השתלמות בית ספרית

מידע זה יעלה בקרוב לאתר.

בינתיים אתם מוזמנים לפנות אלינו בצורה יזומה כדי לקבל את המידע:

טלפון: 09-7640851

דוא"ל: mazkirut@pisga-ks.org.il

בית ספרית
bottom of page