top of page
באנרים-20.jpg

הסיפור שלנו
מבנה חדש לפיתוח מקצועי במרכז פסג"ה

עלינו

בתהליכי פיתוח מקצועי, כמו גם בלמידה בכיתה, אנו שואפים לבסס את מרכיבי ודרכי הלמידה על מקורות ידע שונים תוך שימוש במתודות ומרחבים מגוונים.

תהליך הלמידה המוצע בנוי משלושה מרכיבים שלובים המבוססים זה על זה:

  1. הבניית הידע ועולם התוכן המקצועי של מנחה ההשתלמות.

  2. למידה אקטיבית ומשותפת של קבוצת העמיתים המשתתפים בהשתלמות.

  3. פעלנות יישומית לפיה משתתפי ההשתלמות מפעילים בביה"ס זירות הנחיה ולמידה עם התלמידים ו/או עם קבוצת מורים נבחרת, סביב נושא השתלמות.

על פי התפיסה המוצעת, הפיתוח המקצועי נתמך בתהליכי למידה עצמאית יחד עם למידת עמיתים וקבוצת השווים, ואינו מבוסס על מקור ידע אחד ובלעדי. הפעלתה כרוכה בבניית מרחבי זמן ומקום גמישים הנתונים לבחירת המשתתפים. שלב הפעלנות היישומית מאפשר הפצה והרחבת הידע שנרכש, הן בקרב תלמידים והן בקרב עמיתים ומורים בבתי הספר, תוך התאמה מדויקת לצרכי ומאפייני ביה"ס.

בדרך זו אנו מקווים:  

  • לפתח ולטפח בקרב משתתפי ההשתלמות מחויבות כלפי נושא ההשתלמות ויישומו.

  • ליצור שותפות ושיח החל משלב הבניית הידע על ידי אנשי המקצוע ושותפי התוכן.

  • להבטיח מימוש משמעותי של נושאי ההשתלמות על ידי תהליכי חינוך ולמידה בביה"ס בהנחיית משתתפי ההשתלמות.

התהליך המתואר ילווה באופן צמוד על ידי מנחה ההשתלמות ואחד ממובילי התחומים במרכז הפסג"ה.

באנרים-02.png

תהליך בניית התפתחות מקצועית בית ספרית

התהליך המוצע מתחיל בזיהוי הצרכים, המאפיינים הייחודיים והאתגרים החינוכיים-לימודיים איתם מתמודדים מנהלים, מורים ובעלי תפקידים נוספים בקהילת בית הספר. באמצעות דיאלוג מקצועי ופתוח עם השותפים, ביניהם: צוות מוביל, בעלי תפקידים שונים ומומחי ידע חיצוניים, מתפתחת הבנה עמוקה ומקיפה של האתגרים השונים איתם מתמודדים חברי הצוות, השינוי המתבקש, התוצאות הרצויות ודרכי עבודה והפעולות הנדרשות להשגת היעדים.

בהמשך, השיח מוביל להגדרת המשאבים הנדרשים, כולל מסגרת הזמן, דרכי המימון ואופי המומחיות הנדרשת לתמיכה בתוכנית הפיתוח המקצועי. בעזרת מידע זה, התוכנית נבנית, משלבת מטרות ויעדים ממוקדים תוך מתן מגוון כלים ופעילויות מקצועיים.

להערכת התוכנית חשיבות מכרעת בהצלחתה: תהליך הערכה מתוכנן ומוקפד מאפשר למתכננים לוודא את יעילות התוכנית ולבצע התאמות בהתאם לממצאים.

עם סיום התהליך, הנתונים שעולים מכלי ההערכה משפיעים על תכנון השלבים הבאים, ומכוונים לתהליכי פיתוח וליווי מתמשכים לחברי הצוות בקהילת בית הספר.

יישום תכנית פיתוח מקצועי שנבנית באופן מיטבי, תוך התחשבות במכלול הגורמים והשותפים, מאפשרת למורים הזדמנויות וזירות לקחת חלק בחוויות למידה רלוונטיות, ומובילה לשיפור ושכלול אמצעי ההוראה והלמידה של המורים והתלמידים.

אנחנו, במרכז פסג"ה כ"ס, נשמח לסייע לכם בכל אחד משלבי התהליך, באמצעות מפגשי ייעוץ והדרכה ובהתאם לצרכי בית הספר. 

בניית
מנהל
מנהל מרכז פסגה כפר סבא הרצל שקרצי
גרשיים כתומות

דבר המנהל

כצוותים חינוכיים האמונים על הבניית ידע ופיתוח מיומנויות, כלים וכישורים בקרב תלמידים, אנו מחויבים להתפתחות מקצועית ואישית מתמדת בתוך עולם ומציאות המשתנים ללא הרף. תהליכי הפיתוח המקצועי המוצעים במרכז הפסג"ה מבוססים על האמונה שלתהליכים אלה תפקיד מכריע בשינויים הנדרשים מאיתנו ובהטמעתם בבתי הספר.

הנושא 'חדשנות' ומשמעויותיו המגוונות, יתפוס מקום מרכזי בתהליכי הפיתוח המקצועי שנציע לכם בשנת הלימודים הקרובה. לאחר חקירת הנושא והעמקה בו, דרך עיניים רב-תחומיות ואנשי דיסציפלינות שונות, אנו שמחים להציע שפע השתלמויות וחידושים הקשורים ל'חדשנות' וכוללים, בין היתר תהליכים חינוכיים-לימודיים מגוונים ואטרקטיביים.

בנוסף לתהליכים שיעסקו בחדשנות טכנולוגית ובינה מלאכותית, נציע מסגרות שיעסקו במסלולי למידה בחינוך האלטרנטיבי, קבלת השונה, למידה חוץ כיתתית ועוד.

 

הרצל שקרצי,

מנהל מרכז פסג"ה כפר סבא

IMG_20230206_123442.jpg
team

צוות מנצח

bottom of page