top of page
באנר (11).jpg

למידה בחירום

למידה חברתית

לאור אתגרי התקופה: האישיים, המשפחתיים, המקצועיים והלאומיים, מרכז ההדרכה של מנהל חברה ונוער במחוז מרכז, מסייע לעשות סדר בשפע הפעילויות הנשלחות ברשת.

לפייסבוק של מנהל חברה ונוער "זרעים של ערכים" - מחוז מרכז

למידה רגשית

פסג"ה כפר סבא, בשיתוף הפיקוח על הייעוץ במחוז מרכז ועריית כפר סבא, קיימה סדרת מפגשים בנושאים הבאים: עקרונות התערבות בזמן מלחמה, כלים להרגעה וויסות רגשי, שיח רגשי בעת הזו וכלים לדיאלוג עם הורים בעת הזו. את פירוט המפגשים תוכלו למצוא בדף הלמידה הרגשית.

עקבו אחרי שפ"י בפייסבוק השירות הפסיכולוגי ייעוצי - שפ"י, משרד החינוך

bottom of page