top of page
באנרים-24.jpg

ברוכים הבאים
מרכז פסג"ה כפר סבא

אנו שמחים לאפשר מגוון הזדמנויות למידה והתפתחות מקצועית לא.נשי חינוך והוראה וגאים לשתף בתהליך ההתחדשות של המרכז בסימן חדשנות.

Anchor 1
תרשים ערכים מרכז פסגה כפר סבא

הסיפור שלנו:
מבנה חדש לפיתוח מקצועי במרכז פסג"ה 

איך לא ראינו את זה קודם?!?

בתהליכי פיתוח מקצועי, כמו גם בלמידה בכיתה, אנו שואפים לבסס את מרכיבי ודרכי הלמידה על מקורות ידע שונים תוך שימוש במתודות ומרחבים מגוונים. תהליך הלמידה המוצע בנוי משלושה מרכיבים שלובים המבוססים זה על זה:

הבניית הידע ועולם התוכן המקצועי של מנחה ההשתלמות.

למידה אקטיבית ומשותפת של קבוצת העמיתים המשתתפים בהשתלמות.

פעלנות יישומית לפיה משתתפי ההשתלמות מפעילים בביה"ס זירות הנחיה ולמידה עם התלמידים ו/או עם קבוצת מורים נבחרת, סביב נושא השתלמות.

תהליך בניית התפתחות מקצועית בית ספרית

התהליך המוצע מתחיל בזיהוי הצרכים, המאפיינים הייחודיים והאתגרים החינוכיים-לימודיים איתם מתמודדים מנהלים, מורים ובעלי תפקידים נוספים בקהילת בית הספר. באמצעות דיאלוג מקצועי ופתוח עם השותפים, ביניהם: צוות מוביל, בעלי תפקידים שונים ומומחי ידע חיצוניים, מתפתחת הבנה עמוקה ומקיפה של האתגרים השונים איתם מתמודדים חברי הצוות, השינוי המתבקש, התוצאות הרצויות ודרכי עבודה והפעולות הנדרשות להשגת היעדים.

בחורה באליפסה.jpg
באנרים-02.png

לעדכונים וחדשות הצטרפו לקבוצת הווטסאפ השקטה שלנו

bottom of page